Wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk

Uw huisartsenpraktijk levert gegevens aan voor het project ‘Spiegelinformatie AntiBiotica Eerste Lijn’

Doel van dit project is het verminderen van antibiotica-resistentie door het onjuist voorschrijven van antibiotica door huisartsen te verminderen. Voor dit onderzoek worden medische gegevens die uw huisarts noteert in het elektronisch patiëntendossier gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om de klacht of aandoening waar u voor komt, welke medicijnen worden voorgeschreven, of naar een specialist wordt verwezen en uitslagen van metingen. Deze gegevens worden door uw huisartsenpraktijk, zonder naam of adres, doorgegeven aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc voor dit project.

De bescherming van uw privacy

Bij het doorgeven en gebruiken van medische gegevens staat uw privacy altijd voorop. Het Radboudumc ontvangt dan ook alleen gepseudonimiseerde gegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw naam en adres worden vervangen door een codenummer, dat alleen bij uw huisarts bekend is. De onderzoekers weten dus niet van wie de gegevens zijn. Het Radboudumc slaat de ontvangen gegevens veilig op en volgt de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG). Ook is in het Radboudumc een Functionaris voor de gegevensbescherming aanwezig die hierop toezicht houdt. Daarmee zijn uw persoonlijke gegevens beschermd.

Bezwaar tegen het gebruik?

Wilt u niet dat uw medische gegevens worden gebruikt voor dit wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit aan uw huisarts of de praktijkassistente doorgeven.

Meer weten? 

Vraag het uw huisarts of kijk op www.radboudumc.nl/healthdata.

De Functionaris Gegevensbescherming van het Radboudumc kunt u bereiken via email gegevensbescherming@radboudumc.nl of per post: Radboudumc, Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 9101,  huispostnummer 624, 6500 HB te Nijmegen


Adres Praktijk:

De Raaf 9
4102 DG Culemborg
0345 - 24 70 04

© Huisartsyvonneroijen 2017

Privacy Verklaring
Webdesign Webstudio Nienke

Natuurfoto’s: Jonathan Vandevoorde
Logo: Mathieu van der Horst