Agressie en geweld
in de praktijk

Helaas krijgen wij in de huisartsenpraktijk steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die deze agressieve uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend. Daarom tolereren wij geen enkele vorm van agressie tegen onze medewerkers. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, leggen wij schriftelijk vast en bespreken wij binnen het team.

Na beoordeling kunnen wij de volgende maatregelen treffen:

  • De desbetreffende persoon dient zijn excuses te maken aan de betrokken medewerker.
  • Indien noodzakelijk schakelen wij de politie in.
  • Bij herhaaldelijke agressie of zeer ernstige bedreigingen wordt er besloten om de desbetreffende patiënt niet langer te accepteren en uit de praktijk te verwijderen. Hij of zij is dan niet langer patiënt bij ons.

 

Een wederzijds respectvolle relatie is voor u en ons van het grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling, willen wij u vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken.

Via de praktijkassistente kunt u een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker.

Ook kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te raadplegen op de website of ernaar te vragen aan de balie. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.

Bron: Inspectie SZW Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2012) Huisartsen: agressie en geweld bij huisartsenpraktijken en huisartsenposten. 9 juli 2012. http://www.inspectieszw.nl/actueel/campagnes/huisartsen.aspx

Adres Praktijk:

De Raaf 9
4102 DG Culemborg
0345 - 24 70 04

© Huisartsyvonneroijen 2017

Privacy Verklaring
Webdesign Webstudio Nienke

Natuurfoto’s: Jonathan Vandevoorde
Logo: Mathieu van der Horst