Omgangsregels
voor u en
voor ons

U bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk Yvonne Roijen.
Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld.

Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels:


• wij helpen u zo snel mogelijk;
• medewerkers gaan vertrouwelijk om met uw gegevens;
• spoedgevallen gaan altijd voor;
• wij gaan respectvol met elkaar om;

• agressief gedrag accepteren wij niet;
• bij wapen- of drugsbezit, agressie (fysiek en of verbaal), intimidatie, discriminatie, vandalisme of diefstal doen we aangifte bij de politie;
• als het personeel zich niet prettig bejegend/behandeld voelt mag het passende maatregelen nemen;
• alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt leggen wij schriftelijk vast en bespreken bij binnen het team;
• bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling bespreekt u dit met de desbetreffende zorgverlener;

• indien u de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst verzoeken wij u om een tolk mee te nemen;
• er wordt in deze praktijk en tijdens huisbezoeken niet gerookt;
• aanwijzingen van het personeel worden altijd opgevolgd.

Adres Praktijk:

De Raaf 9
4102 DG Culemborg
0345 - 24 70 04

© Huisartsyvonneroijen 2017

Privacy Verklaring
Webdesign Webstudio Nienke

Natuurfoto’s: Jonathan Vandevoorde
Logo: Mathieu van der Horst